Podprogramy vykonávania ambulantných a terénnych opatrení

- Odborná pomoc dieťaťu zverenému do náhradnej rodinnej starostlivosti, náhradným rodičom a mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti

 • Výchovné, sociálne a iné problémy v rodine a medziľudských vzťahoch - Príloha č.6
 • Sociálne poradenstvo mladému dospelému po ukončení NRS - Príloha č.9
 • Poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie opatrení na uľahčenie riešenia výchovných alebo rodinných problémov v NRS - Príloha č.8
 • Poskytovanie psychologického poradenstva náhradným rodičom - Príloha č.16
 • Výchovné opatrenie - Sociálne poradenstvo podľa zákona o rodine - Príloha č.4
 • Výchovné opatrenie - Psychologické poradenstvo podľa zákona o rodine - Príloha č.15

- Pomoc dieťaťu a rodičom v rodičovskom konflikte

 • Výchovné, sociálne a iné problémy v rodine a medziľudských vzťahoch - Príloha č.6
 • Sociálne poradenstvo v rozvodových, rozchodových situáciách - Príloha č.7
 • Psychologická pomoc pre rodičov pri rozvode, rozchode - Príloha č.12
 • Psychologická pomoc pre dieťa v rozvode, rozchode rodičov - Príloha č.13
 • Prispôsobenie sa novej situácii - Príloha č.5
 • Poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách - Príloha č.14-1
 • Výchovné opatrenie - Sociálne poradenstvo podľa zákona o rodine - Príloha č.4
 • Výchovné opatrenie - Psychologické poradenstvo podľa zákona o rodine - Príloha č.15

- Sanácia rodinného prostredia a riešenie nepriaznivej situácie dieťaťa z dôvodu jeho zanedbávania

- Pomoc pri riešení výchovných problémov