Detský domov Macejko od 1.1.2019 mení svoj názov na Centrum pre deti a rodiny Malacky. Súčasne naše zariadenie rozširuje svoje kompetencie o vykonávanie ambulantnej a terénnej formy opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

 

 

 ddmacejko

Prihlásenie do emailu