Voľné pracovné miesta

Informácia o voľnom pracovnom mieste

- Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ

- Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – psychológ

- Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – sociálny pracovník

- Pracovná pozícia: pomocný vychovávateľ