Voľné pracovné miesta

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Funkcia: sociálny pracovník na výkon práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach. Odborník so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou v rámci aktivity 1 Podpora práce s rodinou, podaktivity 1.1 Podpora programov a aktivít zameraných na prácu s dieťaťom a jeho rodinou