Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním osobných údajov

 

Informácie pre dotknuté osoby - klienti

Informácie pre dotknuté osoby - zamestnanci