Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Detský domov Macejko www.dedmacejko.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Detský domov Macejko si je uvedomuje nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, ktoré mu boli doručené výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré Detský domov Macejko netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.