Voľné pracovné miesta

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje –sociálny pracovník