Voľné pracovné miesta

Informácia o voľnom pracovnom mieste

- Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, sociálny pracovník NPDI3_opatrenia pobytovou formou – sociálny pracovník

- Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, sociálny pracovník NPDI3 opatrenia ambulantnou a terénnou formou – sociálny pracovník