Odporúčané linky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8 Tel.:+421 2 2046 0000 Bratislava 816 43

http://www.employment.gov.sk/sk/

 

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS pre RPNnD) – organizačná súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

https://detstvobeznasilia.gov.sk/ 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska ulica č. 8

812 67, Bratislava

http://www.upsvar.sk/

 

Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

https://crz.gov.sk/

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 P. O. BOX 82  817 82 BRATISLAVA

http://www.mfsr.sk/

 

​Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Špitálska č. 8

P.O.Box 57 814 99 Bratislava

https://www.cipc.gov.sk